Friday, August 3, 2012

Phác thảo lịch sử TQ cho tới giữa nhà Thanh


PHÁT THẢO LỊCH SỬ TRUNG QUỐC (THEO THỨ TỰ THỜI GIAN)Lời giói thiệu Có lẽ việc hiểu biết ít nhiều về LS TQ là cần thiết đối với chúng ta, đặc biệt là đối với những ai quan tâm tới biển Đông,  Xin giới thiệu tài liệu LS ngắn gọn trích từA Complete Genealogical, Historical, Chronological, And Geographical Atlas”, ở trang bản đồ TQ và nước Cao Li chư hầu, in năm 1820 sau chuyến đi TQ của phái bộ ngoại giao Anh do Bá tước Macartney dẫn đầu. Mặc dù sứ mạng không thành công nhưng phái bộ này đã thu thập khá nhiều thông tin về TQ. 


Không nghi ngờ rằng Trung Quốc (TQ) là đế chế cổ xưa nhất của thế giới. Theo ý kiến mới nhất, TQ được thành lập bởi một trong các bộ tộc được hình thành qua sự phát tán của con cháu của Nữ Oa, dưới sự cai trị của vua Nghiêu, sau này đã truyền ngôi cho đồng bạn là Thuấn. Các ý kiến khác cho rằng Phục Hi là người sáng lập chế độ quân chủ này, và hầu hết các tác giả đều xem Phục Hi cũng chính là Nữ Oa. Việc cai trị ở TQ từ thời vua Thuấn đến thời điểm hiện tại, được chia thành 22 triều đại, triều đại đầu tiên trong số đó là nhà HẠ, bắt đầu năm 2198 trước Công Nguyên, được thành lập bởi Đại , người được vua Thuấn ưu ái hơn cả con ruột đã truyền ngôi cho. Triều đại này kéo dài 441 năm, với 17 hoàng đế.

2238 AM Triều đại thứ hai bắt đầu, trước được gọi là nhà THƯƠNG, và sau là nhà ÂN, kéo dài 656 năm, với 30 hoàng đế.

2894 Triều đại thứ ba, nhà CHU, bắt đầu, trong đó Vũ Vương, kéo dài 855 năm, triều đại này đã dựng lên một số tỉnh thành ở vương quốc chư hầu, nhưng vẫn không khuất phục nỗi các chư hầu quá mạnh.

3758 Triều đại thứ tư, nhà TẦN, bắt đầu, và kéo dài 43 năm, dưới 4 hoàng đế, hoàng đế thứ hai là Tần Thỉ Hoàng, để lại một công trình về quyền lực của mình, vẫn còn làm kinh ngạc những người nhìn thấy nó, tức các bức tường thành nổi tiếng, dài khoảng 500 dặm, ngăn cách TQ từ các nước láng giềng phương Bắc. Ông đàn áp các vương quốc chư hầu, và thu hẹp các vương quốc này trở lại tình trạng nhà nước cấp tỉnh trước đó. Phấn khởi với thành công của ông, ông đã trở nên tham vọng muốn được nghĩ là triều đại đầu tiên của TQ, với cách nhìn đó ông đã ra lệnh đốt tất cả các sách vở tài liệu công, và chôn sống người có học nhằm ngăn chặn họ viết lại hồi ức về các sự kiện trong quá khứ.

3801 Triều đại thứ năm, nhà HÁN, bắt đầu với Lưu Bang, vốn xuất thân từ lính, lên ngôi lấy hiệu là Cao Tổ. Trong triều đại của ông, giấy, mực in, và bút lông, vẫn còn được sử dụng ở TQ mặc dù vì bút mực đã được phát minh. Triều đại này kéo dài 424 năm, với 25 hoàng đế.

No comments: