Monday, August 6, 2012

Có thể là một chứng cớ phụ biên giới TQ phía Nam chỉ tới vĩ tuyến 20


VÀI HIỂU BIẾT CỦA PHƯƠNG TÂY VỀ NƯỚC TRUNG HOA ĐẦU THẾ KỈ 19Carey, Mathew; Lavoisne, M.
Trích dịch từ: A Complete Genealogical, Historical, Chronological, And Geographical Atlas, Geographical and Statistical Map of China. China and the Tributary Kingdom of Corea. For the Elucidation of Lavoisne's Genealogical, Historical, Chronological, & Geographical Atlas, by C. Gros, 1820. No. 64. Philadelphia. Published by M. Carey & Son. J. Yeager, Sc., 1820.

VỊ TRÍ, RANH GIỚI, VÀ KÍCH THƯỚC

Trung Hoa (thuần tuý)#, nằm giữa 20° và 42° vĩ Bắc, và giữa 98° và 123° kinh đông, được bao bọc, ở phía Bắc bởi các nước Hoa Phiên#, phân cách bởi một bức tường thành to lớn, dài 500 lí; ở phía Đông bởi Thái Bình Dương, ngăn cách với Bắc Mĩ; phía Nam bởi (vương quốc) Bắc Kì# và biển [Nam] Trung Hoa; và ở phía Tây bởi vương quốc Tây Tạng và sa mạc Gobi. Trung Hoa có chiều dài là 1 450 dậm, và chiều rộng là 1 240 dậm, toàn bộ chiếm một diện tích 1 298 000 dặm vuông.

PHÂN BỐ DÂN CƯ, DIỆN TÍCH..................................................................................................
14 Quảng Đông Quảng Châu 21 000 000 79 456 50 851 840
15 Phúc Kiến Phúc Châu 15 000 000 53 480 34 227 200

-----------------------Tổng cộng 333 000 000 1 298 000 830 719 300


Báo cáo trên được lấy từ số liệu của phái bộ ngoại giao dưới quyền Bá tước Macartney, do Sir George Staunton biên soạn vào năm 1793, theo yêu cầu của ông, số liệu này được Chow-to-Zhin, một quan Trung Hoa cung cấp, và được lập dưa trên các tài liệu xác thực, lấy từ các công sở ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, vì theo số liệu chính thức thu được trong năm 1761, dân số TQ chỉ là 98.214.553 người, nên rất khó tin trong quá trình 32 năm, đã tăng lên gần 135 triệu. Toàn bộ dân số người Hoa chính gốc và Hoa phiên có lẽ vào khoảng 300 000 000.

No comments: