Thursday, July 4, 2013

Nhóm 72 góp ý tiếp về HP và luật đất đai

GÓP Ý TIẾP VỀ HIẾN PHÁP VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI

Kính gửi Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đồng kính gửi: - Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
                       - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quốc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ 5 vừa qua đã quyết định tiếp tục tiếp nhận ý kiến nhân dân để hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Luật đất đai trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 vào cuối năm nay.
Chúng tôi, những người soạn thảo và ký kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp (thường được gọi tắt là Kiến nghị 72 vì mang chữ ký trực tiếp của 72 người) đã có bản phản đối dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 (gửi tới Quốc hội ngày 3-6-2013), nay cùng một số người khác có ý kiến tiếp như sau:
1- Quốc hội chỉ quy định sẽ xem xét, thông qua Dự thảo Hiến pháp tại kỳ họp thứ 6 mà không nói có tổ chức trưng cầu ý dân hay không. Ai cũng nói Hiến pháp phải là của nhân dân, do toàn dân quyết định. Như mọi người đều biết, với cách tổ chức bầu cử và cơ cấu nhân sự như hiện nay, Quốc hội về thực chất chưa thật sự là đại biểu của nhân dân. Việc sửa đổi Hiến pháp lần này đang có những ý kiến khác nhau về những điều cơ bản của thể chế chính trị (đã được nêu trong nhiều văn bản như Kiến nghị 72, Tuyên bố của Hội đồng Giám mục, Tuyên bố của các công dân tự do, ý kiến trên trang mạng Cùng viết Hiến pháp và nhiều ý kiến của đồng bào trong và ngoài nước đã được loan tải trên các phương tiện truyền thông). Vì vậy, nhất thiết phải tổ chức trưng cầu ý dân về Hiến pháp sửa đổi. Dư luận hoan nghênh những đại biểu Quốc hội, những thành viên Chính phủ và một số tổ chức khi thảo luận về sửa đổi Hiến pháp đã xác định Quốc hội là cơ quan lập pháp, quyền lập hiến thuộc về nhân dân và Hiến pháp phải được trưng cầu ý dân.
Trưng cầu ý dân là việc không đơn giản, lần đầu tiên được tiến hành ở nước ta, nên trong văn bản gửi tới Quốc hội ngày 3-6-2013, chúng tôi đã kiến nghị Quốc hội quyết định sớm để có thời gian chuẩn bị, quan trọng nhất là tổ chức thảo luận một cách bình đẳng, công khai, thẳng thắn về các quan điểm khác nhau, tạo điều kiện cho đông đảo nhân dân suy nghĩ, lựa chọn trong cuộc trưng cầu ý dân. Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng có thể áp dụng điều 86 và khoản 14 điều 84 của Hiến pháp hiện hành để tổ chức kỳ họp Quốc hội bất thường nhằm quyết định việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp sửa đổi.
Sửa đổi Hiến pháp theo tinh thần tạo lập thể chế chính trị dân chủ là công việc hệ trọng, có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. Vì thế không nên hạn chế thời gian; nếu làm vội để thông qua một hiến pháp sửa đổi vẫn duy trì thể chế toàn trị, bỏ qua những đòi hỏi chính đáng của nhân dân đang muốn có một hiến pháp thật sự dân chủ, thì sẽ nguy hại cho đất nước và phải chịu trách nhiệm với dân tộc, với lịch sử.
2- Quyền sở hữu và sử dụng đất đai là một trong những điểm hệ trọng nhất và được nhân dân đặc biệt quan tâm khi bàn về sửa đổi Hiến pháp. Chúng tôi hoan nghênh Quốc hội đã đề ra chủ trương gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp và quyết định lùi thời gian xem xét thông qua Luật đất đai sửa đổi.
Thực tế cho thấy chế độ sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước đại diện chủ sở hữu trực tiếp quản lý như quy định của Hiến pháp hiện hành cùng với những bất cập trong luật pháp về đất đai đã tạo kẽ hở cho các cấp chính quyền ở nhiều nơi thu hồi đất của dân một cách tùy tiện, tràn lan, đi liền với cưỡng chế thô bạo, gây oan ức và bất bình lớn trong dân, dẫn tới rất nhiều vụ khiếu kiện và các hình thức đối phó của dân, làm bất ổn nhiều mặt trong đời sống cùng với nhiều tổn thất không chỉ về kinh tế mà cả về xã hội và chính trị.
Kiến nghị 72 đã nêu một yêu cầu quan trọng trong việc sửa Hiến pháp là chuyển từ chế độ sở hữu toàn dân đối với toàn bộ đất đai sang chế độ đa sở hữu về đất đai, trong đó có sở hữu tư nhân. Do đất đai ở nước ta trải qua nhiều lần xáo trộn nên việc xác lập sở hữu tư nhân về đất đai phải nghiên cứu, chuẩn bị và có quá trình thực hiện đối với từng loại đất, trước hết là đất ở và đất nông nghiệp. Những loại đất đã công nhận thuộc sở hữu tư nhân được sử dụng và định đoạt theo quyền tài sản; trong trường hợp cần đất để phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng thì Nhà nước không thể thu hồi đất mà chỉ được phép sử dụng quyền trưng mua được quy định chặt chẽ, bảo đảm lợi ích của người có đất bị trưng mua và ngăn chặn mọi sự lạm dụng, tùy tiện.
Hiến pháp và Luật đất đai được sửa đổi theo tinh thần đó sẽ khuyến khích và thúc đẩy việc đầu tư và sử dụng đất đai có hiệu quả, mở đường cho quá trình tích tụ ruộng đất dưới nhiều hình thức để phát triển lên trình độ cao nền nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.
Chúng tôi yêu cầu Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng thực hiện đúng quyền và trách nhiệm đã quy định trong Hiến pháp hiện hành để sớm quyết định việc tổ chức trưng cầu ý dân đối với Hiến pháp sửa đổi.
Chúng tôi mong đồng bào trong và ngoài nước lên tiếng mạnh mẽ về hai vấn đề nêu trên trong việc tiếp tục góp ý sửa đổi Hiến pháp và Luật đất đai để Quốc hội cùng các nhà lãnh đạo đất nước thấy rõ yêu cầu và nguyện vọng của dân.
           Ngày 03- 07-2013

 

Danh sách những người ký tên

STT
Họ tên
Học vị hay chức vụ hay nghề nghiệp, nơi ở

1.        
Nguyễn Quang A
Nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
2.        
Bùi Tiến An
Cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên cán bộ Ban Dân vận Thành ủy TP HCM, TP HCM
3.        
Lại Nguyên Ân
Nhà nghiên cứu phê bình văn học, Hà Nội 
4.        
Huỳnh Kim Báu
Nguyên Tổng thư ký Hội Trí thức yêu nước TP Hồ Chí Minh, TP HCM
5.        
Nguyễn Trọng Bình (*)
Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tại chức TP Hải Phòng, Hải Phòng
6.        
Huỳnh Ngọc Chênh
Nhà báo, TP HCM
7.        
Nguyễn Huệ Chi
GS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội
8.        
Đào Duy Chữ
TS, nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, TP HCM
9.        
Tống Văn Công
Nguyên Tổng biên tập báo Lao động, TP HCM
10.     
Nguyễn Xuân Diện
TS, nhà nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội
11.     
Lê Đăng Doanh
Nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
12.     
Hoàng Dũng
PGS TS, TP HCM
13.     
Phạm Chí Dũng
Nhà báo tự do, TP HCM
14.     
Nguyễn Duy (*)
Nhà thơ, TP HCM
15.     
Lê Hiếu Đằng
Nguyên Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa 4, 5, TP HCM
16.     
Nguyễn Đình Đầu
Nhà nghiên cứu, TP HCM
17.     
Phạm Văn Đỉnh
TSKH, Pháp
18.     
Trần Tiến Đức
Nguyên Vụ trưởng Vụ Truyền thông Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Hà Nội
19.     
Nguyễn Ngọc Giao
GS, nhà báo, Paris, Pháp
20.     
Lê Công Giàu
Nguyên Phó Bí Thư thường trực Thành Đoàn TNCS TP HCM, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch TP HCM
21.     
Trần Hải Hạc
TS, nguyên PGS Đại học Paris 13, Pháp
22.     
Chu Hảo
PGS TS, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
23.     
Nguyễn Gia Hảo
Nguyên thành viên Tổ chuyên gia tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội
24.     
Đặng Thị Hảo (*)
Nguyên Phó ban Văn học Cổ Cận đại, Viện Văn học, Hà Nội
25.     
Võ Thị Hảo
Nhà văn, Hà Nội
26.     
Lê Minh Hằng (*)
TS, Hà Nội
27.     
Phạm Duy Hiển
GS TS, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
28.     
Hồ Hiếu
Cựu tù Côn Đảo, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Mặt trận, Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, TP HCM
29.     
Võ Văn Hiếu
Nguyên cán bộ Đài phát thanh giải phóng thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương cục Miền Nam
30.     
Nguyễn Xuân Hoa
Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế
31.     
Phaolô Nguyễn Thái Hợp
Giám mục Giáo phận Vinh
32.     
Nguyễn Thế Hùng
GS TS, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam, Đà Nẵng
33.     
Hà Thúc Huy
PGS TS Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, TP HCM
34.     
Nguyễn Thị Từ Huy
TS, TP HCM
35.     
Hoàng Hưng
Nhà thơ, nhà báo tự do, TP HCM
36.     
Phạm Khiêm Ích
y viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, nguyên Phó Viện trưởng Viện Thông tin, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
37.     
Trần Hữu Khánh (*)
Cán bộ hưu trí, TP HCM
38.     
Lê Xuân Khoa
GS, nguyên Phó Viện trưởng Ðại học Sài Gòn, Hoa Kỳ
39.     
Nguyễn Khuê
TP HCM
40.     
Viễn Kính
Nhà báo, TP HCM
41.     
Tương Lai
Nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ chuyên gia tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM
42.     
Dương Hồng Lam
Kỹ sư, hưu trí, TP HCM
43.     
Phạm Chi Lan
Nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Phó Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
44.     
Cao Lập
Cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Giám đốc Làng Du lịch Bình Quới, TP HCM
45.     
Hồ Uy Liêm
Nguyên Quyền Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội
46.     
Lương Văn Liệt
Nguyên cán bộ Thanh niên Xung phong, nguyên cán bộ Chi cục thuế, TP HCM 
47.     
Trần Văn Long
Nguyên Tổng thư ký Ban vận động cải thiện chế độ lao tù miền Nam Việt Nam (trước 1975), nguyên Phó Bí thư Thành đoàn TP HCM, TP HCM
48.     
Nguyễn Đình Lộc
Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Hà Nội
49.     
Nguyễn Văn Ly
Nguyên Phó phòng PA 25 CA thành phố HCM, nguyên thư ký của Bí thư thành ủy TP HCM Mai Chí Thọ
50.     
Nguyễn Khắc Mai
Nguyên Vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương, Hà Nội
51.     
Huỳnh Tấn Mẫm
Bác sĩ, Đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM
52.     
André Menras - Hồ Cương Quyết
Cựu tù chính trị, Chủ tịch Hiệp hội Trao đổi Sư phạm Pháp – Việt (ADEP), Pháp
53.     
GB Huỳnh Công Minh
Linh mục, Tổng Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
54.     
Ngô Minh
Nhà thơ, Huế
55.     
Phạm Gia Minh
TS, Hà Nội
56.     
Trần Tố Nga
Cựu tù chính trị trước 1975, Pháp
57.     
Kha Lương Ngãi
Nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM
58.     
Nguyên Ngọc
Nhà văn, nguyên thành viên Viện IDS, Hội An
59.     
Nguyễn Xuân Ngữ
Cựu chiến binh, TP HCM
60.     
Hồ Ngọc Nhuận
Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc chính trị nhật báo Tin sáng, TP HCM
61.     
Nguyễn Thái Nguyên
TS, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
62.     
Phạm Đức Nguyên
PGS, KTS, Hà Nội
63.     
Trần Đức Nguyên
Nguyên thành viên Tổ chuyên gia tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
64.     
Phạm Xuân Nguyên
Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, Hà Nội
65.     
Phan Thị Hoàng Oanh
TS, giảng viên đại học, TP HCM
66.     
Hà Sỹ Phu
TS, nhà văn tự do, Đà Lạt
67.     
Hoàng Xuân Phú
GS TS, nhà toán học, Hà Nội
68.     
Nguyễn Hữu Phước
Nhà báo, TP HCM
69.     
Huỳnh Sơn Phước
Nhà báo, nguyên Phó Tổng biên tập báo Tuổi trẻ, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM
70.     
Đoàn Chí Phương
Nguyên cán bộ Ban Giao bưu Trung ương cục Miền Nam
71.     
Bùi Minh Quốc
Nhà thơ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt
72.     
Đào Xuân Sâm
Nguyên thành viên Tổ chuyên gia tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
73.     
Tô Lê Sơn
Kỹ sư, TP HCM
74.     
Nguyễn Ngọc Sơn
Nguyên Phó Tổng Biên tập tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Phó Tổng Biên tập tạp chí Thế giới trong ta, Hà Nội
75.     
Trần Đình Sử
GS TS, Hà Nội
76.     
Lê Văn Tâm
Nguyên Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam khóa VII, Nhật Bản
77.     
Trần Công Thạch
Hưu trí, TP HCM
78.     
Nguyễn Quốc Thái
Nhà báo, TP HCM
79.     
Jos Lê Quốc Thăng
Linh mục, Tổng Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
80.     
Lê Thân
Cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM
81.     
Đào Tiến Thi
Ths, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội
82.     
Võ Văn Thôn
Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM, TP HCM
83.     
Trần Quốc Thuận
Luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TP HCM
84.     
Phan Văn Thuận
Giám đốc công ty TNHH Phú An Định, TP HCM
85.     
Phạm Toàn
Nhà giáo, Hà Nội
86.     
Nguyễn Thị Ngọc Toản
GS, Bác sĩ, Đại tá, Cựu chiến binh, Hà Nội
87.     
Nguyễn Thị Ngọc Trai
Nhà văn, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, Hà Nội
88.     
Phạm Đình Trọng
Nhà văn, TP HCM
89.     
Nguyễn Trung
Nguyên Đại sứ, nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
90.     
Vũ Quốc Tuấn
Nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
91.     
Hoàng Tụy
GS, Viện Toán học, nguyên Chủ tịch Viện IDS, Hà Nội
92.     
Võ Thị Bạch Tuyết (*)
Cán bộ hưu trí, TP HCM
93.     
Hà Dương Tường
Nguyên GS Đại học Compiègne, Pháp
94.     
Đặng Thị Tuyết
TP HCM
95.     
Trần Thanh Vân
Kiến trúc sư, Hà Nội
96.     
Nguyễn Viện
Nhà văn, TP HCM
97.     
Bùi Chí Vinh (*)
Nhà báo, nhà thơTP HCM
98.     
Nguyễn Hữu Vinh
Cử nhân luật, doanh nhân, Hà Nội
99.     
Tô Nhuận Vỹ
Nhà văn, Huế
100.  
Nguyễn Đông Yên (*)
GS TSKH, Viện Toán học, Hà Nội

(*) Ghi tên sau khi thư đã gửi qua bưu điện cho Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
-------------------------------------------------------------
 (**) Có đầy đủ ảnh chụp thư Express gửi cho QH,CTN  và TT nhưng ở đây đăng lại tượng trưng 1 ảnh thôi.


No comments: