Sunday, May 26, 2013

Tin được ông Phan Trung Lý không?

Tin được ông Phan Trung Lý không?


Như đã nêu trong các bài post có liên quan, nếu có đổi tên nước thì theo ý tôi không nên dùng lại các tên cũ hoặc tên hiện tại. Tuy nhiên, UBDTSĐ HP cứ tiến tới với chỉ 2 lưa chọn là CHXHCNVN và VNDCCH.

Báo Dân Trí hưởng ứng làm thăm dò ý kiến, và kết quả cho thấy có:

(a) 79788 người muốn lấy tên cũ là VNDCCH
(b) 29597 người muốn giữ tên hiện nay (CHXHCNVN)

Như vậy có khoảng 73% chọn VNDCCH và  27% chọn CHXHCNVN. Tuy nhiên Ông Phan Trung Lý lại nói rằng "đa số" người dân muốn giữ tên nước CHXHCNVN nhung không có đưa ra con số "đa số" là bao nhiêu. Dĩ nhiên Dân Trí chỉ khảo sát có 109 385 người trên tổng số khoảng 50 triệu công dân từ 18 tuổi trở lên, tức chỉ chiếm 0,2 %, một mẫu khá nhỏ. Chính vì vậy, ông Lý có thể xem là không có ý nghĩa và phát biểu chắc nịch như trên.  Thử dùng Thống Kê để kiểm lại xem phát biểu ông Lý đáng tin mức độ nào.

Giả sử rằng “đa số” mà ông Lí muốn nói là không bé hơn 60% [số công dân từ 18 tuổi trở lên], dựa theo kết quả khảo sát của Dân Trí thì có 27 % người khảo sát chọn tên CHXHCNVN. Các tính toán thống kê  cho phép ta ước tính xác suất lời phát biểu của ông Lý là đúng chỉ khoảng 3.35×10-15 , tức là nếu thực hiện một triệu tỉ lần lấy ý kiến với với quả khảo sát như vậy thì phát biểu ông Lý chỉ đúng khoảng 3 lần. Thế thì chúng ta nên tin ông Lý không?

(Bạn nào muốn tìm hiểu lí thuyết Thống Kê làm cơ sở cho tính toán nêu trên thì có thể vào đây nghiên cứu)


2 comments:

Thang Nguyen said...

"Như vậy có khoảng 27% chọn VNDCCH và 73% chon CHXHCNVN"
Lộn rồi trang chủ ơi, ngươic lại mới đúng.
Nghiêm khắc, quếc liệc kiểm điểm thằng uýnh máy ngay

Huynh Phan said...

Cám ơn bác, đã chỉnh lại. Xin ngim kắt, quếc liệc kiểm điểm thẳng nhưng không kỉ luật thẳng vì "sợ gây ra thù oán" không tốt bác ạ!:-)